MENÚ
»
S
I
D
E
B
A
R
«
7. Informacions pràctiques
dimarts, 1 de novembre de 2011 per AEiG ARRELS

INSCRIPCIÓ

Per a fer efectiva la inscripció a l’Agrupament cal:

1: Entregar la següent documentació:

  • – Fitxa d’inscripció a MEG*
  • – Fitxa de dades de l’Agrupament*
  • – Fitxa d’autorització de drets d’imatge*
  • – Fotocòpia del DNI o Llibre de família (en cas de no tenir DNI)
  • – Fotocòpia de la targeta sanitària
  • – Fotocòpia del llibre de vacunació

*Documentació proporcionada per l’agrupament

2: Formalitzar el pagament de la quota de curs. El valor varia segons la següent taula en funció del número de germans inscrits a l’agrupament, i del moment en el qual es formalitza la inscripció:

Número de germans inscrits a l’agrupament

1

2

3 o més

Període d’inici al llarg del curs

Inici de curs

80€

75€

70€

A partir 1 de gener

70€

65€

60€

A partir 1 de març

60€

55€

50€

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

Us demanem que, per poder-nos organitzar tots millor, ens confirmeu l’assistència o no assistència a les activitats al cau anterior a aquestes.

No cal portar autorització per assistir a les sortides (tret d’alguna excepció), ja que a la inscripció de principi de curs ja vàreu autoritzar l’assistència dels vostres fills/es a les activitats proposades per l’agrupament.

Proposem que el noi/a es responsabilitzi d’informar de la seva assistència a les sortides o activitats. En cas de que no pugui venir-hi, ha d’informar-ne als seus caps ja que d’aquesta manera no el tindran en compte per comprar tot el necessari per a les activitats i/o àpats. Si el noi/a no hi assisteix però no ens n’ha informat, demanarem que es pagui la meitat de l’import de la sortida o activitat en concepte d’aquestes despeses.

Cal recordar que per poder donar qualsevol tipus de medicament als vostres fills, és necessari que ens feu arribar prèviament un informe mèdic que n’indiquin les dosis i les pautes horàries o la recepta, juntament amb una autorització paterna/materna per poder-lo administrar.Leave a Reply

http://www.aearrels.org/blog/?page_id=270You must be logged in to post a comment.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa